Kontakt podaci

Veridon d.o.o. za savjetovanje i graditeljstvo

10090 Zagreb, Lisičina 20
tel:  (01) 4815 089
fax:  (01) 4810 181

mob: 098 787 481

e-mail: veridon@veridon.hr

Kontaktirajte nas