Kontakt podaci

Veridon d.o.o. za savjetovanje i graditeljstvo

10090 Zagreb, Argentinska 4
tel:  (01) 4815 089
fax:  (01) 4810 181

mob: 098 787 481

e-mail: veridon@veridon.hr

Kontaktirajte nas

Usluge - Projektiranje

Projekti se u  razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na:

1. glavni projekt

2. izvedbeni projekt

3. tipski projekt

4. projekt uklanjanja građevine.

Projektiranje