Kontakt podaci

Veridon d.o.o. za savjetovanje i graditeljstvo

10090 Zagreb, Argentinska 4
tel:  (01) 4815 089
fax:  (01) 4810 181

mob: 098 787 481

e-mail: veridon@veridon.hr

Kontaktirajte nas

Uređaj za biološko pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Karlovačkoj pivovari u Karlovcu

Stručni nadzor

Investitor: Karlovačka pivovara d.o.o.Karlovac

Godina: 2009
 

Uređaj za biološko pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Karlovačkoj pivovari u KarlovcuUređaj za biološko pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Karlovačkoj pivovari u KarlovcuUređaj za biološko pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Karlovačkoj pivovari u Karlovcu